La Junta Directiva actual de la Penya, elegida per unanimitat en la Reunió General Extraordinària celebrada el dia 12 de juny de 2016, està formada per:

Lluís Pérez / president /
Marcel Vernet / sotspresident /
Olga Masip / secretària /
Albert Vilasetrú / tresorer /
Ruben Miró / Carles Quer / Ruth Florensa / Francesc Miró / Josep Maria Font / Sergi Miarnau / vocals /

Aquesta junta directiva acabarà el seu mandat el 1 de juliol de 2020.