La Penya convoca a tots els socis a la reunió general extraordinària que es celebrarà el proper dia 20 de juny de 2012 a les 22h a la sala del ball de 'La Societat', amb el següent ordre del dia:

/1/ Lectura i aprovació de l’acta anterior

/2/ Renovació de la junta directiva de la Penya Barcelonista

/3/ Modificació dels Estatuts referent als membres de la junta directiva

/4/ Projectes de la nova junta directiva

/5/ Precs i preguntes