A conseqüència de la suspensió de les activitats que teníem preparades per la temporada 2019/2020, la Junta directiva ha acordat NO realitzar el cobrament de les quotes de socis de la pròxima temporada 2020/2021.