La Junta Directiva actual de la Penya, elegida per unanimitat en la Reunió General Extraordinària celebrada el dia 12 de juny de 2020, està formada per:

Lluís Pérez / president
Marcel Vernet / sotspresident /
Albert Vilasetrú / secretari /
Olga Masip / tresorera /
Ruben Miró / vocal
Carles Quer / vocal
Ruth Florensa / vocal
Sergi Miarnau / vocal
Julià Florensa Miret / vocal
Laia Miarnau Hernàndez / vocal
Lluc Font Martí / vocal
Gerard Miró Ametlla / vocal

Aquesta junta directiva acabarà el seu mandat el 1 de juliol de 2024.